DYLA cilinderslot as 110mm vp galva hoekig
DL102
As : 110mm
Doorn : 50mm, 55mm, 60mm
Keerbaar
Kruknoot : 8mm
Voorplaat galvaniseerd: 265 x 22 x 2,5mm kantig
Vergrendeld door 2 toeren met de sleutel, 20mm uitsteek nachtschoot
Met patentgaten
E50
DL102-50
E55
DL102-55
E60
DL102-60
E55 links vp opdek
DL102-O55L
E55 rechts vp opdek
DL102-O55R