DYLA bijzetslot
DL161
Doorn: 40mm tot 85mm, 100mm
Voorplaat: 165 x 22 x 2,5mm, hoekig, galvaniseerd
Vergrendeld door 2 toeren met de sleutel, 20mm uitsteek nachtschoot
E100
DL161-100
E35
DL161-35
E40
DL161-40
E45
DL161-45
E50
DL161-50
E55
DL161-55
E60
DL161-60
E65
DL161-65
E70
DL161-70
E75
DL161-75
E90
DL161-90